dotcomwebdesign.com
Hjem > Om Trond Lexau

Om Trond Lexau

Trond Lexau er født i 1951 og ble utdannet cand.jur. ved Universitetet i Bergen i 1977, med bygge- og entrepriserett som spesialfag.
Han var advokatfullmektig fra 1977 til 1979, og har siden drevet sin egen advokatforretning i Bergen. Advokatforretningen har bestått av 3-4 jurister, og hadde sitt 25-års jubileum i 2004.

Lexau har behandlet saker over et meget bredt juridisk register, og har bistått enkeltpersoner, grupper, næringsdrivende, organisasjoner, banker og offentlig virksomhet, også utenlandske. Kjerneområdet er bygge- og entreprisesrett, hvor han har bistått alle rollekategorier i en byggeprosess. Han har også fungert som voldgiftsdommer.

Han har hatt en lang rekke tillitsverv i yrkesliv og foreningsliv. Siden 1981 har han hatt sekretariatsfunksjoner for yrkesorganisasjon. Som ledd i dette har han omfattende praksis som reise-, møte- og kursarrangør, arrangementer med spennvidde fra 10-250 personer.

Lexau har vært med-iniativtaker til stiftelsen av gatebarnprosjektet Children At Risk Foundation i Brasil, og har arbeidet med samarbeidstiltak mellom søsterstiftelser i Brasil, England og Norge. Han er også juridisk fagkonsulent for autismeforeningen i Norge.
Personlige interesser er kunst og kultur, musikk, filosofi, religionsfilosofi, historie, natur og reisevirksomhet.

Som advokat er han medlem av den norske advokatforening. Dessuten er han medlem, og styremedlem i DIALOG advokatene, en bevegelse av advokater som dedikerer seg til konstruktiv advokatvirksomhet.

Lexau har mastergrad i konflikthåndtering og mediasjon ( Master in Mediation and Conflict Resolution, MMCR) fra Københavns Universitet, 2004. Han er medlem av, og sitter i styret for Nordiske Mediatorer, Masters in Mediation and Conflict Resolution, MMCR, med sete i København.
Han er knyttet opp mot foreningens tverrfaglige nettverk. Ytterligere er han medlem av, og sitter i styret for, Mekon, fellesorganisasjonen for norske meklere. Han er dessuten knyttet til meklingsnettverk i Norge og utlandet.

Driftet av LessAdmin HR