dotcomwebdesign.com
Hjem > Mediasjon

Mediasjon

Mediasjon er en frivillig og fortrolig konfliktløsningsmetode, hvor en upartisk tredjeperson ( mediator) hjelper partene med selv å finne en for dem tilfredsstillende løsning, gjennom en strukturert prosess. Mediator treffer ingen avgjørelse i saken.

Mediasjon, mekling eller alternativ konfliktløsning (ADR) er en konfliktløsningsmetode som griper mer og mer om seg internasjonalt. Mekling er kjent til alle tider, og vi kjenner meklingsbegrepet fra eiendomsmekling, forliksrådsmekling og i den senere tid også mekling i domstolene ( rettsmekling). Mekling under etiketten mediasjon står for en prosess ledet av en høyt kvalifisert mekler, med lang praksis fra konflikthåndtering og lang livserfaring. Mediasjon er et arbeid som skjer sammen med partene, i dyp respekt for dem og deres konflikt. Partene har full kontroll over både prosessen og resultatet, i motsetning til ved domstolsløsninger. Mens tradisjonell mekling gjerne dreier seg om fortest mulig å komme frem til et kompromiss, eller et felles lavere nivå, handler mediasjon om å skape nye muligheter. Mediasjon dreier seg om å dele merverdier.

Mediatorer brukes til topartskonflikter på alle plan, konflikter mellom grupper ( eksempelvis etniske konflikter, konflikter mellom befolkningsgrupper og utbyggingsinteresser), i arbeidslivskonflikter, og i internasjonale konflikter. Mediatorer, enkeltvis eller i grupper, arbeider med relasjoner både på individnivå og i form av kurs og undervisning. Design av generelle konfliktstrategier (konflikt-politikk) er også en viktig del av arbeidet. Mediatorer brukes også til fellesskapsbygging, både ved fusjoner av virksomheter, i forbindelse med store byggeoppdrag, og ved andre typer samarbeidstiltak.

Jeg har mastergrad i konflikthåndtering og mekling ( Master in Mediation and Conflict Resolution, MMCR, Københavns Universitet). Utdannelsen er tverrfaglig, det eneste i sitt slag i Norden, og er det høyeste utdanningsnivået på feltet. Jeg er også godkjent mekler av Den norske advokatforening.

Jeg er tilsluttet NORDISKE MEDIATORER (www.nordiskemediatorer.com), Masters in Mediation and Conflict Resolution, MMCR, med representasjon i København, Odense, århus, Oslo, Bergen, Torshavn ( Færøyene). Organisasjonen omfatter advokater, prester, økonomer, leger, revisorer, barnevernsutdannede. (nordiske_mediatorer@hotmail.com)

Mediasjon er bedre enn andre konflikthåndteringsredskaper. Mediasjon tar vare på relasjonene, og skaper gode og varige løsninger. I en domstolsprosess kan det faktisk være dyrt å vinne en sak, man kan for eksempel tape viktige forretningsrelasjoner. Det er godt dokumentert at mediasjon fører til avtale i ca 80 % av tilfellene.

Mediasjon er hurtigere enn andre metoder. Mediasjon kan settes inn på tidligere stadier hvor løsningsmulighetene er større. Mediasjon kan anvendes på ethvert stadium av en konflikt, også når saken er under rettslig behandling.

Mediasjon er billigere enn andre alternativer. Ved mediasjon bruker man gjerne 1-3 møter a 2-3 timers varighet. Kostnaden for hver part ligger gjerne på kr 5.000 - 10.000 kr + mva. Kostnadene kan ofte dekkes gjennom partenes rettshjelpforsikringer ( utenom egenandelen) og i visse tilfeller gjennom fri rettshjelp. Mediasjon medfører også vesentlig mindre ressursbruk og belastninger på partene; også fordi tiltaket kan settes inn tidligere. En domstolsprosess over 3 dager nærmer seg 10.000 kr bare i offentlig gebyr. For 2 instanser dreier det seg om nærmere 30.000 kr. I tillegg til dette kommer advokatutgifter for begge parter, vanligvis med betydelige beløper.

Driftet av LessAdmin HR