dotcomwebdesign.com
Hjem > Kurs

Kurs

Konfliktstrategier ( konflikt-politikk)

kurs i strategisk konflikthåndtering (konflikt-politikk), for næringsliv, arbeidsliv, skoler, organisasjoner. Kurset kan skreddersys behovene og det brukes foredragsholdere fra hele Norden, med bred yrkesbakgrunn. 

Mellom linjene - mulige suksessfaktorer ved mekling

kurs for familiemeklere, konfliktrådsmeklere og rettsmeklere. Ved å studere erfaringer fra forskjellige meklingsvarianter kan man søke å finne frem til mulige suksessfaktorer. 

Alternative konflikthåndteringsredskaper

Parters erfaring med forskjellige konflikthåndteringsredskaper. Domstols- og voldgiftsmetoder vurderes opp mot forskjellige meklingsvarianter. For jurister og andre som benytter seg mye av tradisjonelle metoder. 

Konflikter i byggevirksomhet - Minefelt uten sikring ?

Kurs for alle aktører innenfor byggevirksomhet. Herunder behandles også partnering, som stimuleringsmetode ved større byggeprosjekter. 

NS 8405

For alle aktører innenfor byggevirksomhet. 

Feller i NS 3430 og NS 8405

Fallgruper og konfliktstrategier vurderes. For alle aktører innenfor byggevirksomhet. 


Andre kurs- og undervisningstilbud utvikles i dialog med bestilleren.

 

Bokutgivelse:

"Konflikter i byggevirksomhet - Minefelt uten sikring ?" (Kolofon 2004)Driftet av LessAdmin HR