dotcomwebdesign.com
Hjem > Advokattjenester

Advokattjenester

Konstruktiv advokatvirksomhet

Advokatvirksomhet kan bidra til konfliktescalering, eller den kan utøves på en konstruktiv måte.
Konstruktiv advokatvirksomhet er preget av ønsket om å forebygge risiko og avklare risikoelementer, skape trygghet i relasjoner, forsvare menneskets rettigheter, gjenopprette makt-ubalanse, og håndtere konfliktene slik at folk kommer godt igjennom dem i et bredt og langsiktig perspektiv. Dette krever fleksibilitet, men også fasthet når det er påkrevd. Respekt og anerkjennelse, både overfor egen part og motpart er viktige elementer av konstruktiv konflikthåndtering.
Konstruktiv konflikthåndtering fører til gode langsiktige løsninger, og medfører oftest også lavere kostnadsnivå.Jeg har drevet advokatvirksomhet i Bergen siden 1977. Mitt spesialfag er BYGGE- OG ENTREPRISESRETT, og jeg har lang erfaring med alle typer problemstillinger innenfor byggevirksomhet. Advokatvirksomheten spenner for øvrig over hele det juridiske feltet: kontrakter, testamenter, samboeravtaler, arveoppgjør, erstatningssaker, arbeidstvister, ekteskapsforhold, noe strafferett, salg og utleie av fast eiendom. Jeg bistår enkeltmennesker, grupper, næringsliv, organisasjoner samt offentlige myndigheter.

Jeg er tilsluttet Dialog Advokatene, en landsdekkende bevegelse av advokater som bekjenner seg til konstruktiv konflikthåndtering. Jeg er videre knyttet til nettverk med advokater i de nordiske land.Driftet av LessAdmin HR